TEK DÜZEN Hesap planı belirli bir hesap çerçevesine ya da genel hesap planına dayanarak, kurum ve
işletmelerde tutulan ana hesapları, defter-i kebir hesaplarını, ara hesapları ve ayrıntı hesapları,
belirli bir tümlem içinde, amaca, plana denetime uygun bir biçimde tanımlayan, kesin olarak
sınırlayan ve açıklayan, aynı iş olgularının sürekli ve duraksamadan aynı hesaplara
işlenmesini ve aynı hesaplarda izlenmesini sağlayan özel bir yönergedir.
Türkiye’de 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorunlu Tekdüzen Hesap Planı
uygulaması getirilmiştir. Bu zorunlu hesap planı çerçevesinde ticari ve sınai işletmeler
muhasebe işlemlerini yürütürler.
Aslında söz konusu hesap planı genel olarak ele alındığında, her işletme için aynı temelleri
esas alır. Fakat her işletmenin kendine göre birtakım hesapları ve muhasebeden beklentileri
olduğu bir gerçektir. İşte her işletme bu beklentilerine göre hesap planlarını oluşturur,
muhasebesinin çatısını kurar ve muhasebe departmanını amaçlarını elde edecek şekilde
koordine eder.
Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Hesap Sınıfları
1. DÖNEN VARLIKLAR: : İşletmenin daha çok cari iş ve işlemleri nedeniyle gündemde
olan, ve normal koşullarda bir yıl içinde paraya çevrilmesi
veya kullanılacağı düşünülen varlıklara ait hesaplardır.
2. DURAN VARLIKLAR : Bir yıldan uzun süreli olarak işletme faaliyetlerinin yerine
getirilmesi için edinilen ve işletme faaliyetlerinde kullanılan,
normal koşullarda satma amacı güdülmeyen varlıklara ait
hesaplardır.
3. KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
: İşletmenin bir yıl içinde ödemekle yükümlü olduğu borçlarını
izlediği hesap sınıfıdır.
4. UZUN VADELİ
YABANCI KAYNAKLAR
: İşletmenin bir yıldan daha uzun sürede ödemekle yükümlü
olduğu borçlarını izlediği hesap sınıfıdır.
5. ÖZKAYNAKLAR : İşletme sahiplerinin işletme üzerindeki hakların izlendiği
hesaplardır. Sermaye, kâr ve işletmenin değerini artırıcı
özellik taşıyan diğer benzeri değerler bu hesap sınıfında yer
alırlar.
6. GELİR TABLOSU
HESAPLARI
: İşletmenin belirli bir döneme ait gelir ve giderlerinin izlendiği
hesap sınıfıdır. Bu hesaplar dönem sonlarında K/Z hesabına
aktarılarak kapatılır ve işletme için nihai sonuç olan kâr ya da
zarar bulunur.
7. MALİYET HESAPLARI : İşletmenin iştigal konusuyla ilgili olarak mal ve hizmetlerin
planlandığı şekilde yapılması için katlanılan giderlerin
toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği
hesaplardır. Bu hesaplarda toplanan değerler dönem
sonlarında yansıtma hesapları aracılığıyla gelir tablosu
hesaplarına aktarılarak giderleştirilirler.
8. (SERBEST) : Boş olan 8 nolu hesap sınıfı MSUGT’nde açıklanan muhasebe
ilkelerine ve eş zamanlı maliyet tespit etme yöntemine aykırı
olmamak kaydıyla yönetim muhasebesi amaçlarına yönelik
kullanılabilir. Bu amaçla açılacak 8’li hesaplar dönem
sonlarında ilgili hesaplarla karşılaştırılmak suretiyle
kapatılarak mali tablolara aktarılmaz. 8’li hesapların,
maliyetler için yönetimin ihtiyacına göre kullanılması halinde
dönem sonunda bu hesaplar 7’li hesaplara aktarılmak
suretiyle kapatılacak ve mali tablolara yansıtılmayacaktır.
9. NAZIM HESAPLAR : İşletmenin varlık, borç ve sermayesinde artış veya azalış
yaratmayan ancak işletme yönetimi tarafından bilinmesi
gereken işlemlere ait kullanılan bilgi nitelikli hesaplardır. Bu
hesaplar muhasebenin “bilgi notu” hesaplarıdır. Herhangi bir
mali tablo içinde gösterilmezler ancak mali tablo
dipnotlarında bilgi amaçlı olarak yer alırlar.
0. (SERBEST) : Bu hesap sınıfı da 8 numaralı hesap sınıfında olduğu üzere
boş bırakılmıştır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Etiketler:
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Muhasebe Dersi - Muhasebe Dersleri - Muhasebe Ders Notları