Şu anda "Muhasebe" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

Ücret muhasebe kaydı işlemi için öncelikle firmanın ödediği tutarların hesaplanması gerekir. Aşağıda bununla ilgili bir örneğe yer verilmiştir. Örnek: İşletmenin 2012 mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir. İşlet YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Katma değer vergisi örneği arayışında olanlar ile ilgili olarak; bir malın yanında ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin başka bir malın verilmesi veya numune ya da eşantiyon mallar verilmesi şeklinde ortaya çıkan teslimler ile gazete, dergi vb. yayın faaliyetinde bulunan kuruluşların, bu yayınlarının tirajını artırmak amacıyla düzenledikleri promosyon kampanyalarının ka YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Geçici vergi muhasebe kaydı ile ilgili konu özetlenecek olursa şunlar söylenebilir: Ticari kazanç sahipleri  ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, bu kanunun ticari veya mesleki kazancın veya kurumlar vergisi  tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Kira muhasebe kaydı bir işyerinin kira gelirlerini ya da ödediği kirayı kayıt altına almak için kullanılır. -KİRA MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDENMİŞSE ———————————————————— 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ     500 360-ÖD.VERGİ VE FONLAR  100 100-KASA HS.        YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Finansal kiralama muhasebe kaydı içerisinde tek düzen muhasebe sisteminde finansal kiralama işlemlerinde kiracılar için açılan hesaplar aşağıdaki gibidir. 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır. İşleyişi Finansal kiralama muhasebe kaydı içerisindeki söz YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Sigorta muhasebe kaydı ile ilgili bir örnek vermek gerekirse;  01.05.2007 tarihinde iki yıllık bir sigorta poliçesi yapıldığını varsayalım. Aylık 5.000 TL. prim hesabı üzerinden 24 aylık toplam 120.000 TL. prim peşin olarak ödenmiş olsun: Sekiz aylık prim 2007 yılına aittir. Bundan sonraki oniki aylık prim 2008 yılına ve geri kalan dört aylık prim 2009 yılına aittir. B YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Araç satış muhasebe kaydı aracın ne şekilde yapıldığıyla doğrudan ilintilidir. Günümüz ekonomik koşulları nedeniyle birçok firma borçlarını ödeyemeyerek haciz ve icraya maruz kalmakta ve icra yoluyla işletmelerin en kolay paraya çevrilecek,tabiri caizse hemen satılabilecek mallarına alacaklılar haciz koydurmakta ve icra yoluyla alacaklarını tahsile uğraşmaktadırlar. YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Araç satışı muhasebe kaydı işletmelerin şirket için almış oldukları ticari ya da binek araçların satışı sonrası tuttukları muhasebe kayıtlarıdır. Aşağıda konu ile ilgili bir örneğe yer verilmiştir: Aracın aktif değeri 80.000 TL olsun. Birikmiş amortismanı ise 63.000 TL olsun. Araç binek araç sınıfında olsun ve KDV hariç 45.000 TL’ye satılsın. Aşağıdaki a YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

İhracat muhasebe kayıtları tutulurken ihracatçı firmanın mallarını ihraç etme süresi göz önünde tutularak bazı vergilendirmelerden muaf tutulabilir. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Çek muhasebe kaydı firmaların çek ödemeleri ile ilgili bir muhasebe işlemidir. Örnek: Halı üreten “A” İşletmesi 100 YTL değerinde halı satmıştır. Karşılığı; a. Aynı gün tarihli çek ile tahsil edilmiştir. –––––––––––––––––/––––––––––––––––– 101 ALINAN ÇEKLER 100 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 100 ––– YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Toplam 31 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345102030...Son »
KAPAT
Muhasebe Dersi - Muhasebe Dersleri - Muhasebe Ders Notları