Şu anda "Hesaplar" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

TEK DÜZEN Hesap planı belirli bir hesap çerçevesine ya da genel hesap planına dayanarak, kurum ve işletmelerde tutulan ana hesapları, defter-i kebir hesaplarını, ara hesapları ve ayrıntı hesapları, belirli bir tümlem içinde, amaca, plana denetime uygun bir biçimde tanımlayan, kesin olarak sınırlayan ve açıklayan, aynı iş olgularının sürekli ve duraksamadan aynı hesaplara YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

7/B Maliyet Seçeneği         Ek mali tablo düzenlemek zorunda olmayan ticaret işletmeleri, küçük hizmet işletmeleri ve küçük üretim işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular. Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım ta YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

7/A Maliyet Seçeneği ve Hesapların İşleyişi          7/A Seçeneği fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Yani bu seçenekte giderin çeşidi değil ait olduğu bölüm önemlidir. Örneğin yönetim bölümünde çalışan bir işçiye ödenecek ücret 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına, pazarlama bölümünde çalışan bir işçiye ödenecek ücret ise 760 Pazarlama Sat YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Gider Hesapları         Gider hesapları, gelir hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6. grubunda yer alır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan gider hesapları verilmiştir. İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tab YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

 Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları     Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları Aşağıdaki gibidir.          60 BRÜT SATIŞLAR 600. YUR İÇİ SATIŞLAR 601. YURTDIŞI SATIŞLAR 602. DİĞER GELİRLER 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 642. FAİZ GELİRLERİ 643. YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

ÖZ KAYNAKLAR    Öz kaynaklar, bilançonun pasifinde yer alan ve ortakların işletme varlıkları üzerindeki hakkını gösteren sermaye ile taahhüt aşamasındaki öz sermayesini, sermaye yedeklerini ve kar yedeklerini gösteren hesap sınıfıdır.    Öz kaynak hesaplarına ilk kayıt hesabın alacağına yapılır(Pasif düzenleyici hesap haric). Artışlar hesabın alacağına aza YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

2 Duran Varlık Hesapları      Bir yıldan daha uzun süre sonra tahsil edilecek alacaklar, tüketilecek stoklar,yararlanılacak pesin ödemelerle, bir yıldan daha uzun süre boyunca yararlanılacak maddive maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar duran varlıkları olusturur. Tekdüzen Hesap Planında Duran Varlıklar asagıdaki gibi bölümlenmistir; 22 Ticari A YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Dönen Varlık Hesapları        Dönen Varlıklar, bilançonun aktif tarafında yer alan hesap sınıfıdır. Dönen Varlıklar hesap sınıfında hesap grupları tanımlanmıştır. Tekdüzen hesap planında yer alan hesaplar bu hesap gruplarının altında defteri kebir hesabı olarak bölümlenmiştir. I Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında Aşağıdaki hesap grupları yer alır 10 Haz YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

KAPAT
Muhasebe Dersi - Muhasebe Dersleri - Muhasebe Ders Notları