GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ Otel, motel, tatil köyü ve pansiyon gibi konaklama yerleri işletenler tarafından düzenlenen bir belgedir. Günlük müşteri listelerinde, günlük olarak odalar, bölmeler ve yatak durumu planlı olarak gösterilir. İşletmede bulundurularak, istendişi anda ibraz edilir.  Günlük müşteri listelerinde, Şu bilgiler bulunmalıdır: _ Mükellefin adı, soya YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA LİSTESİ Biletle girilen yerler ve yolcu taşıyan işletmelerde perakende hasılatı belgelemek için kullanılan vesikalardır. Biletle girilen yerler ile yolcu taşıma işleri için kopyalı olarak en az iki örnek, giriş ve yolcu taşıma bileti düzenlenir. Asıl nüshası müşteriye verilir. Dip koçanlı olarak da düzenlenmesi halinde, dip koçan işletmede YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

TAŞIMA İRSALİYESİ Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek veya tüzel kişiler naklettikleri eşya için V.U.Kanunu’nun 209. maddesindeki yazılı bilgilerle sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarası ihtiva eden ve seri numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak mecburiyetindedir. VN:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [ YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

MÜSTAHSİL MAKBUZU Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan mahsuller (tarımsal veya hayvansal ürünler) için düzenlenen ve fatura yerine geçen bir belgedir. Müstahsil makbuzunu, birinci ve ikinci sınıf tacirler ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sı YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

GİDER PUSULASI Birinci ve ikinci sınıf tacirlerle, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından düzenlenir. Bunlar; _ Kazançları götürü usulde tespit edilen tacirlere, _ Kazançları götürü usulde tespit edilen serbest meslek erbabına, _ Vergiden muaf esnafa,      bir iş yaptırdıkları veya onlardan bir mal satın aldıkları takdirde, iki örn YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

PERAKANDE SATIŞ FİŞİ Yazar kasanın elektrik kesintisi gibi nedenlerle kullanılmayacak olması halinde düzenlenen bir belgedir. Perakende satış fişinde şu bilgilerin bulunması zorunludur: İşletme veya mükellefin adı, soyadı ve varsa ticaret ünvanı Vergi dairesi ve hesap numarası Seri ve müteselsil sıra numarası Nihai tüketicinin istemesi halinde, mal veya hizmetin cinsi, YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

İRSALİYELİ FATURA Fatura ve sevk irsaliyesi birbirinden ayrı olarak düzenlenen iki belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. İsteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine irsaliyeli fatura adı altında tek belge olarak düzenleyeceklerdir.     İrsaliyeli f YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

SEVK İRSALİYESİ(İRSALİYE) Sevk İrsaliyesi:Ticari bir malın bir yerden diYer bir yere taYınması sırasında, taYınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir. Fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine baYlanması mecburiyeti getirilmiYtir. Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi anında düzenlenmiY olsa dahi faturada malın YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

FATURA Satılan mal veya yapılan için karşılığında müşterinin borçlandığı meblayı (tutarı) göstermek üzere, malı satan veya iyi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgeye fatura denir. Mal alım-satımında üzerinde durulması gereken en önemli belgelerdendir. Ticari ilişkilerin temelini oluşturan ve işlemleri birbirine bağlayan ticari belgelerdendir. T YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

MUHASEBE DENETİMİ Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin bilgilerin önceden saptanmış ölçülere uygunluğunu araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerleyen sistematik süreçtir.  1)Denetimin Unsurları Nelerdir?  Denetimin unsurları şunlardır; İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar Bilan YAZININ DEVAMINI OKUYUN...

Toplam 12 sayfa, 11. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112
KAPAT
Muhasebe Dersi - Muhasebe Dersleri - Muhasebe Ders Notları